Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Nazwa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej
Adres ul. Sikorskiego 20 (pok. 236, 250 i 251),
26-110 Skarżysko-Kamienna
Telefon/Fax 41 25 23 165
E-mail pinb.skarzysko@neostrada.pl
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Jadwiga Półtorak-Berus
NIP 663-16-20-494
REGON 291022409
ePUAP Skrzynka podawcza - adres skrzynki PINB na platformie ePUAP: /dh9yb496mz/skrytka
Wykaz pracowników i opis kompetencji:

Jadwiga Półtorak-Berus - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

telefon   41 2523165
opis
Do podstawowych kompetencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego należy wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych, których celem jest czuwanie nad przestrzeganiem prawa budowlanego podczas wykonywania robót budowlanych oraz kontrolowanie przestrzegania prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Do zadań i kompetencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego należy min:
1. kontrolowanie dokumentów stanowiących podstawę wykonywania robót, certyfikatów, deklaracji zgodności i oświadczeń o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
2. nakaz rozbiórki obiektów budowlanych,
3. wstrzymanie robót budowlanych,
4. nakazanie zaniechania robót bądź rozbiórki lub określenie czynności niezbędnych w celu doprowadzenia wykonywanych /wykonanych/ robót do stanu zgodnego z prawem,
5. pozwolenie na wznowienie robót,
6. nakazanie zaniechania dalszych robót bądź rozbiórki obiektu lub jego części w przypadku nie wykonania określonych czynności doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem,
7. nakazanie przeprowadzenia kontroli okresowej lub żądanie przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu,
8. żądanie od właściciela, użytkownika, zarządcy udostępnienia dokumentów /książki obiektu z załącznika/,
9. nakazanie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w użytkowaniu obiektu,
10. nakazanie rozbiórki nie użytkowanego lub nie wykończonego obiektu,
11. nakazanie opróżnienia w całości lub części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem,
12. zastosowanie niezbędnych środków w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia,
13. nakazanie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
14. prowadzenie postępowania w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej,
15. przyjęcie zawiadomienia o katastrofie budowlanej,
16. prowadzenie postępowania w sprawie katastrofy budowlanej: powołanie komisji, powiadomienie o katastrofie GUNB, powołanie komisji,
17. określenie zakresu i terminu wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy budowlanej i zabezpieczenia obiektu do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do właściwego stanu,
18. zlecenie na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy sporządzenia ekspertyzy,
19. wnioskowanie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej,
20. do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy również:
1/ udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
2/ kieruje pracą Inspektoratu i wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Inspektoratu,
2/ udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień,
3/ udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniach przed sądami powszechnymi.


Ewa Pawełczyk - Główny Księgowy

telefon   41 2523165
opis

Zakres obowiązków został określony w zakresie czynności na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej.

Zakres czynności obejmuje prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej.


Wiesława Ginter-Michnowska - inspektor nadzoru budowlanego

telefon   41 2523165
opis

Zakres obowiązków został określony w zakresie czynności na § 11 ust. 2 podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skarżysku – Kamiennej. Zakres czynności obejmuje przygotowywanie decyzji i prowadzenie postępowań oraz innych czynności wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane-/j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm / na terenie części powiatu skarżyskiego obejmującego miasto i gminę Suchedniów, gminę Łączną
Posiada imienne upoważnienia:
1. prawo wstępu na teren budowy, zakładów pracy oraz obiektów budowlanych w celu dokonywania czynności kontrolnych – na podstawie art. 81 ust. 4 i art. 81a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.–Prawo budowlane /j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm./ na terenie podległym Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Skarżysku – kamiennej ,
2. do nakładania grzywien na terenie podległym Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Skarżysku – Kamiennej w drodze mandatu karnego za wykroczenia przewidziane Prawem budowlanym.


Tomasz Woźniak - starszy inspektor nadzoru budowlanego

telefon   41 2523165
opis


Zakres obowiązków został określony w zakresie czynności na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skarżysku – Kamiennej. Zakres czynności obejmuje przygotowanie decyzji i innych dokumentów niezbędnych w prowadzeniu postępowania oraz innych czynności wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane - / j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z póź. zm./ na terenie części powiatu skarżyskiego obejmującego teren miasta Skarżysko-Kamiennej i gminy Bliżyn.
Posiada imienne upoważnienia:
1. prawo wstępu na teren budowy, zakładów pracy oraz obiektów budowlanych w celu dokonywania czynności kontrolnych – na podstawie art. 81 ust. 4 i art. 81a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.–Prawo budowlane /j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm./ na terenie podległym Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Skarżysku – kamiennej ,
2. do nakładania grzywien na terenie podległym Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Skarżysku – Kamiennej w drodze mandatu karnego za wykroczenia przewidziane Prawem budowlanym.


Izabela Woźniak - inspektor nadzoru budowlanego

telefon   41 2523165 lub  699908623
opis
Zakres obowiązków został określony w zakresie czynności na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skarżysku – Kamiennej. Zakres czynności obejmuje przygotowanie decyzji i innych dokumentów niezbędnych w prowadzeniu postępowania oraz innych czynności wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane - / j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z póź. zm./ na terenie części powiatu skarżyskiego obejmującego teren gminy Skarżysko Kościelne oraz sprawy związanego z oddaniem obiektu budowlanego do użytkowania
Posiada imienne upoważnienia:
1. prawo wstępu na teren budowy, zakładów pracy oraz obiektów budowlanych w celu dokonywania czynności kontrolnych – na podstawie art. 81 ust. 4 i art. 81a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.–Prawo budowlane /j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm./ na terenie podległym Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Skarżysku – Kamiennej.


Tamara Wciślik-Dec - inspektor d/s administracyjno-kadrowych

telefon 41 2523165 lub 699908623
opis
Zakres obowiązków został określony w zakresie czynności na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skarżysku – Kamiennej. Zakres czynności obejmuje sprawy wynikające z zakresu prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu w zakresie administracji i kadr, a w szczególności zapewnienia prawidłowej obsługi kancelaryjno-administracyjnej Inspektoratu, prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz spraw wynikających ze stosunku pracy osób zatrudnionych w Inspektoracie.
Ponadto do zakresu czynności należy prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń przekazywanych przez organy administracji architektoniczno- budowlanej oraz rejestrów ewidencji rozpoczynanych i oddanych do użytkowania obiektów budowlanych, a także prowadzenie składnicy akt.


Wytworzył: Jadwiga Półtorak-Berus (30 czerwca 2013)
Opublikował: Cezary Przeworski (2 stycznia 2014, 09:13:50)

Ostatnia zmiana: Jadwiga Półtorak-Berus (27 października 2017, 13:23:33)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11334

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij